Výsledky hledání

Název Hlavní autor Hlavní nakladatel Rok Signatury Ks přít. / celk.
Biblické úlohy.\\\ 1936/4,\\\ Učenie Biblie Adventné nakladateľstvo 1936 ADE00035/36/4 1/1
Biblické úlohy.\\\ 1937/4,\\\ Učenie Biblie (V) Adventné nakladateľstvo 1937 ADE00035/37/4 1/1
Biblické úlohy.\\\ 1938/3,\\\ Uvažovanie o knihách Rut a Ester Adventné nakladateľstvo 1938 ADE00035/38/3 1/1
Biblické úlohy.\\\ 1938/4,\\\ Plán spasenia Adventné nakladateľstvo 1938 ADE00035/38/4 1/1
Na prahu večnosti : stručné vysvetlenie prítomných udalostí v svete a ich význam pre človečenstvo Šurman, P. Adventné nakladateľstvo [19--?] ADC01248 1/1