Výsledky hledání

Název Hlavní autor Hlavní nakladatel Rok Signatury Ks přít. / celk.
Dcerka : o poznání cesty pravé k spasení Hus, Jan, Mistr Kalich 1995 PTA03324 1/1
Dějiny dogmatu \\\[Harnack] Harnack, Adolf von Ústřední církevní nakladatelství 1974 STB00006/A
STB00006/B
2/2
[Mezi státem a církví : obsah přednášky] Žilka, František Svaz národního osvobození [1926?] ETD01064 1/1
Naše křesťanství : kritické a konstruktivní úvahy o náboženství dneška a pro dnešek Žilka, František Jan Laichter 1941 EKD01007/A
EKA00009/B
2/2
Pavel z Tarsu a apoštolský věk křesťanské církve Žilka, František Ústřední církevní nakladatelství 1984 NZE02026 1/1
Ročenka Husovy čs evang. fakulty bohoslovecké v Praze za rok 1937-1938 a sborník za druhé desítiletí 1929-1939 : zpráva o Husově čs evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (zpráva proděkanova), poslání církve v krisích národů (přednáška děkanova) Žilka, František Husova československá bohoslovecká fakulta 1939 EKD06001 1/1