Výsledky hledání

Název Hlavní autor Hlavní nakladatel Rok Signatury Ks přít. / celk.
Biblická gréčtina : Vysokoškolská učebnica Panczová, Helena Lingea 2014 VOC03001/A
VOC03001/B
1/2
Grécko-slovenský slovník : od Homéra po kresťanských autorov Panczová, Helena Lingea 2012 NZB01009 1/1
Komentáre k Starému zákonu : 4. zväzok : Ozeáš, Joel, Amos Varšo, Miroslav ViVit 2015 SZC24029 1/1
Mathemata Graeca : základy biblickej gréčtiny Panczová, Helena Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2008 VOC03046 1/1
Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu : grécizmy a hebrejizmy pri používaní predložky in Panczová, Helena Dobrá kniha c2002 0/0