Výsledky hledání

Název Hlavní autor Hlavní nakladatel Rok Signatury Ks přít. / celk.
Dějiny náboženského myšlení.\\\ III,\\\ Od Muhammada po dobu křesťanských reforem Eliade, Mircea, 1907-1986 OIKOYMENH 1997 REA02001/3 1/1
Dějiny náboženského myšlení.\\\ II,\\\ Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství Eliade, Mircea, 1907-1986 OIKOYMENH 1996 REA02001/2 1/1
Dějiny náboženského myšlení.\\\ I,\\\ Od doby kamenné po eleusinská mystéria Eliade, Mircea, 1907-1986 ISE 1995 REA02001/1/A
REA02001/1/B
2/2
Encyklopedie mystiky.\\\ II. díl Davyová, Marie-Madeleine Argo 2001 REB04021/2 1/1
Encyklopedie mystiky.\\\ III. díl Renneteau, Jean-Pierre Argo 2002 REB04021/3 1/1
Magie a čarodějnictví v Evropě od středověku po současnost Muchembled, Robert Volvox Globator 1997 REB03012 1/1
Myšlení člověka primitivního Lévy-Bruhl, Lucien, 1857-1939 Argo 1999 REB01075 1/1
Mýtus a epos.\\\ I,\\\ Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů Dumézil, Georges, 1898-1986 OIKOYMENH 2001 REB01108 1/1
Nebe : řád a chaos Verdet, Jean-Pierre Slovart c1997 REB03027 1/1
V hájemství snu Eliade, Mircea, 1907-1986 Aurora 1996 /X 1/1